У ФОКУСУ

Интернет сапутници

 

 

Пратите нас

Рођендан у Србији

Интернет у Србији  почео свој живот званично од  28. фебруара 1996. године, на дан Универзитета у Београду. На тај дан је национална академска мрежа преко провајдера BeotelNet спојена на Интернет. Интернет клуб и данас користи сервере BeotelNetа за свој рад. Одтада  сви интернет сервиси су били доступни корисницима, али су ипак били ограничени на академски круг. Исте године почињу с радом први домаћи комерцијални провајдери чиме се доступност интернета проширује и на неакадемски део Србије односно постаје доступан свим корисницима. Пре тог времена у  Србији за електронску комуникацију користио BBS (Buletin Board System). На њему сте могли да четујете, размењујете електронску пошту, пишете по форуму, преузимате фајлове брзином од два фајла на дан, а графика је личила на данашњи телетекст на ТВ-у. Све је то ишло кроз споре модеме, кроз телефонске линије на старим аналогним централама...

Данас, у Србији има око 150 регистрованих фирми које су добављачи интернет услуга

Према последњим извештајима (2014.) у Србији постоји 4.726.896 прикључака на широкопојасни интернет. Укупан број корисника интернет у Србији је 5.038.924. Број корисника интернета према начину, технологији, повезивања (сви наведени подаци се не односе на АП Косово и Метохија, јер подаци из те покрајине нису доступни).