У ФОКУСУ

Наши блогери

Интернет сапутници

 

Пратите нас

Информациони и резервациони системи

On-line путовања су један од најзначајнијих и најуспешнијих сегмената B2C пословања, односно директног он-лине пружања услуга индивидуалним клијентима.
Интернет је постао најчешћи канал којим клијенти трагају за најповољнијим понудама за путовање, најнижим ценама, али и врше on-line резервације и плаћања авио и возних карата, хотела, возила, крстарења, итд (Mega KRS). 
Данас се више путовања резервише on-line него off-line.
Информациони и резервациони системи на унтернету постали су услов савременог пословања туристичких агенција. Рачунари су знатно увећали квалитет туристичких информационих система, олакшавајући и убрзавајући процесе прикупљања, обраде, чувања и коришћења информација. 
Дистрибуциони системи су посебни типови информационих система који су намењени дистрибуцији туристичких производа. Осим дистрибуционих, посебно су значајни и резервациони системи, као један од кључних елемената у систему дистрибуције туристичких производа, захваљујући којима се успоставља систем on-line резервације унапред, а који, уз промене цена и формирање листе чекања, представља једну од техника управљања тражњом у кратком року. 
Осим контроле у кратком року, резервациони системи омогућавају компанијама и тачније предвиђање будуће тражње у дужем року, и сходно могућностима, повећање понуде.
Аутоматизовани компјутеризовани резервациони систем је стандард даншњице , који се одликује следећом организацијом: агенти приступају рачунарском систему помоћу терминала у својим пословницама и самостално врше резервацију (у последње време и клијенти могу директно да приступају систему и врше резервације on-line)...