У ФОКУСУ

Наши блогери

Интернет сапутници

 

 

Пратите нас

Предности и проблеми рада од куће

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије су 15. јуна 2020. организовали вебинар „Предности и проблеми рада ИТ компанија од куће”. Своја искуства су као уводничари представили: Владан Атанасијевић (Comtrade), Зоран Дошлић (COMING), Марина Репац (ИНФОРМАТИKА а.д.), Милан Пераћ (Clico Adriatic) и Слободан Драмичанин (ABSoft). Модератори на вебинару су били Никола Марковић (ДИС) и Марјан Стојановић (ПKС).
Циљ је био да се сагледају и размене искуства, оцене остварени ефекти и изнесу предлози за будући рад у условима пандемије и сличних околности.
На рад од куће се прешло због заштите здравља запослених за време пандемије, а у циљу извршавања преузетих послова. Присутни учесници вебинара су оценили да је ИТ сектор брзо и ефикасно прешао на рад од куће и да су тиме обезбеђени: ефикасна израда пројектних решења, развој наручених софтвера и имплементација решења код корисника. Није било кашњења у извршавању уговорених послова. Општи је утисак да су искуства ИТ компанија са радом од куће позитивна и да неке форме рада од куће треба неговати и наставити и након пандемије.
За потребе договарања и координације масовно су се користиле могућности које пружа софтвер за конференције  (Zoom, Cisco Webex, MS Team i dr.) 
Евидентирано је смањивање режијских трошкова у компанији и трошкова за састанке и путовања.
Уочено је да запослени радом од куће ефикасније реализују поједине послове, имају више слободног времена, штеде време и новац за одлазак и повратак са посла и др.
Извесни мањи проблеми за време ванредног стања су уочени у обуци корисника, увођењу пројеката на локацији корисника, увођењу у посао новозапослених, благовременом фактурисању и др.
Изражена је жеља запослених да се, што пре, сви врате на своја радна места. Рад у пословном простору има огромне предности, јер пружа оптималну организациону и технички подршку, као и позитивну интеракцију у неформалним контактима.
Позитивна искуства са радом од куће упућују на потребу да се и након пандемије искористе уочени ефекти овог облика рада. Менаџмент треба да дефинише послове који су погодни за обављање од куће и убудуће примењује “хибридни приступ”.
Одржавање вебинара је изазвало шири интерес стручне јавноси и о томе сведочи присуство 52 учесника.
Вест: Никола Марковић